תוספות והרחבות מבנים

בניית תוספות והרחבת מבנים הנה קטגוריית השיפוצים המאתגרת ביותר. חיבור קיר ישן לחדש, הוספת יסודות והרחבת שלד הנן פעולות הנדסיות מורכבות, המחייבות ביצוע איכותי ויישום הוראות מהנדס ברמה הגבוהה ביותר. לחריגות בביצוע השלכות עתידיות, משמעותיות, כדוגמת סדקים ושברים בקירות ובטיח, תזוזה של ריצוף, חדירת מים ורטיבות, ותקלות אפשריות נוספות, המהוות אף סכנה בטיחותית ממשית.

בשיפוץ מורכב מעין זה אין מקום לפשרות, לקיצורי דרך ול׳חיסכון׳, כל אחד מאלה עשוי להוביל בעתיד לעוגמת נפש ולהוצאה כואבת על תיקונים חוזרים ונשנים.

פניה לקבלן מורשה מנוסה ויסודי, בעל הידע הרלבנטי וההסמכות המתאימות, תבטיח את הצלחת השיפוץ, תמורה מלאה לכסף, שלוות נפש והנאה מלאה מן התוצאות.

 


עקרונות מנחים בפרויקטים שלנו


קבלן רשום

גבריאל (גבי) מזרחי, מנהל החברה, רשום בפנקס הקבלנים כקבלן ראשי (ג100), מוסמך בניית שלד וכל מקצועות הבניין. בנוסף הוא הנדסאי בניין וקונסטרוקטור מבנים.

שקיפות

'גבריאל' נוהגת בשקיפות מלאה מול הלקוח. לפני התחלת פרויקט מבוצע תיאום ציפיות, החברה מגישה הצעת המחיר מפורטת וברורה, ויוזמת דיווחים שוטפים לאורך כל הדרך.

עמידה בלוחות זמנים

'גבריאל' מחויבת לעמידה בלוחות הזמנים. לצורך כך היא מנהלת יומן עבודה באתר, ומעקב יומי אחר התקדמות הפרויקט. האדריכל והלקוח מעודכנים באופן שוטף.


מנהל עבודה מוסמך בטיחות

'גבריאל' מחויבת לכל הנהלים וחוקי העבודה, ורואה בהקפדה על בטיחות בסיס מוסרי ומקצועי. מנהל החברה הוא, בין יתר הכשרותיו, מנהל עבודה מוסמך בטיחות.

ביטוח מלא

'גבריאל' מבצעת סקר סיכונים באתר, ומבטחת כל פרויקט, טרם תחילת העבודה, באופן שמכסה את כל הנוגעים בדבר, ישירות ובעקיפין, כולל צד ג'.

אחריות מורחבת

'גבריאל' ערבה לאיכות הבנייה, ולכן מעניקה אחריות מורחבת על העבודה, עד שנה לאחר סיומה. במהלך תקופת האחריות יוזמת החברה פניות ללקוח לווידוא שביעות רצונו.