שימור מבנים

לשימור מבנים שני אספקטים: האחד הוא שיחזור ושימור חזותי של מבנים ישנים, הכולל חיזוקים, והחלפה או חידוש של אלמנטים בלויים. השני - שיקום קונסטרוקציה בהיבט של בטיחות קריטית.
שני האספקטים מחייבים מיומנות בנייה ייעודית, הכוללת את הידע הטכני הנדרש, ניסיון ספציפי בפרויקטים של שימור, וגישה אמנותית.

בשימור של מבנים בעלי ערך היסטורי, המבצע משתמש בטכנולוגיות מודרניות של חומרים ושיטות עבודה, פרזרבטיביות או רפליקטיביות, על מנת לשוות את המראה המקורי, תוך שמירה על תקני חוזק עדכניים.

במקרה זה חשוב ליישם את התקנות המקומיות ואת החוקים המתייחסים לחזות המבנים, וכן לקחת בחשבון את הרגישויות השונות הכרוכות בעבודות השימור.


עקרונות מנחים בפרויקטים שלנו


קבלן רשום

גבריאל (גבי) מזרחי, מנהל החברה, רשום בפנקס הקבלנים כקבלן ראשי (ג100), מוסמך בניית שלד וכל מקצועות הבניין. בנוסף הוא הנדסאי בניין וקונסטרוקטור מבנים.

צוות אורגני מיומן

'גבריאל' מעסיקה צוותי עבודה אורגניים, או קבלני משנה קבועים ומוכרים. כל העובדים בפרויקטים שלה מחויבים לסטנדרטים אחידים וגבוהים, המגדירים רף של מקצועיות ושירות.

reportבקרה ודיווח

'גבריאל' מחויבת בדיווחים תדירים לאדריכל וללקוח. היא מתעדת כל התקדמות ביומן העבודה, ומעבירה להם את המידע על ההספקים ועל סטטוס תכנון מול ביצוע.


חומרים איכותיים ותקניים

חברת 'גבריאל' משתמשת רק בחומרי בניין תקניים מאיכות גבוהה ביותר. מתוך אחריות אקולוגית, שואפת החברה לשמור על איכות הסביבה ולעבוד עם חומרים ירוקים.

אחריות מורחבת

'גבריאל' ערבה לאיכות הבנייה, ולכן מעניקה אחריות מורחבת על העבודה, עד שנה לאחר סיומה. במהלך תקופת האחריות יוזמת החברה פניות ללקוח לווידוא שביעות רצונו.

מנהל עבודה מוסמך בטיחות

'גבריאל' מחויבת לכל הנהלים וחוקי העבודה, ורואה בהקפדה על בטיחות בסיס מוסרי ומקצועי. מנהל החברה הוא, בין יתר הכשרותיו, מנהל עבודה מוסמך בטיחות.