ניהול ופיקוח פרויקטים

ניהול ופיקוח פרויקטים הוא אמצעי המשמש את הלקוח לוודא את תקינות תהליך הבנייה ואיכותו. הפונקציה המפקחת הינה, לפיכך, גוף בקרה חיצוני ואובייקטיבי, שאינו מטעם הגורם המבצע. רק חברת פיקוח שאינה מחייבת קבלנים 'מטעמה', ושאינה מתוגמלת בפרמיות ממבצעי העבודה, תוכל לשמור על יחסי עבודה מקצועיים עימם, ולבצע פיקוח אמין וחסר פניות.

במסגרת בקרת האיכות תוודא החברה המפקחת עמידה בתקני עבודה וחומר, ויישום מלא ומיטבי, של תכניות אדריכל ומהנדס. חיוני שבידי גוף מפקח יהיו ידע והסמכות מתחומי מקצועות הבניין, ההנדסה והקונסטרוקציה, וניהול בטיחות. כדי ליישם את הידע באופן מיטבי יש חשיבות לניסיון בתחומים של ניהול בנייה בחברות גדולות ושל פיקוח על פרויקטים מורכבים.

קבלן רשום

גבריאל (גבי) מזרחי, מנהל החברה, רשום בפנקס הקבלנים כקבלן ראשי (ג100), מוסמך בניית שלד וכל מקצועות הבניין. בנוסף הוא הנדסאי בניין וקונסטרוקטור מבנים.

מנהל עבודה מוסמך בטיחות

'גבריאל' מחויבת לכל הנהלים וחוקי העבודה, ורואה בהקפדה על בטיחות בסיס מוסרי ומקצועי. מנהל החברה הוא, בין יתר הכשרותיו, מנהל עבודה מוסמך בטיחות.

בקרה ודיווח

'גבריאל' מחויבת בדיווחים תדירים לאדריכל וללקוח. היא מתעדת כל התקדמות ביומן העבודה, ומעבירה להם את המידע על ההספקים ועל סטטוס תכנון מול ביצוע.